Professionele groei

Professionele groei vormt de kern van een succesvolle en bevredigende loopbaan. In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het streven naar continue ontwikkeling en vooruitgang van cruciaal belang. Professionele groei omvat niet alleen het vergaren van nieuwe vaardigheden en kennis, maar ook het verkennen van nieuwe kansen, het aannemen van uitdagingen en het aanscherpen van bestaande competenties. Het is een dynamisch proces waarbij individuen streven naar zelfverbetering en het versterken van hun positie binnen hun vakgebied. Door bewust te investeren in professionele groei, kunnen we niet alleen onze carrièrevooruitzichten verbeteren, maar ook een diepere voldoening en betekenis in ons werk vinden. Laten we samen de reis van professionele groei aangaan, waarin we streven naar voortdurende verbetering, innovatie en het verwezenlijken van onze professionele doelen.

1. Individu

2. Groep

3. Bedrijven, organisaties, scholen

01

Professionele groei

Individu

Wil jij een duurzame verankering in jouw leertraject?

Heb je nood aan persoonlijke aandacht i.f.v. jouw professionele doelen?

 

Aanbod:

We bieden coaching aan i.f.v. individuele leerprocessen en/of supervisie i.f.v. een individuele leervraag, life of online. 

 

Kostprijs:

€60 per uur, het eerste (afstemmings)gesprek van 30’ wordt jou gratis aangeboden.

02

Professionele groei

Groep

Wil jij jouw handelingsbekwaamheid vergroten in opvoedingssituaties

door gedrag beter te begrijpen?

 

Aanbod 1:

Tijdens een inspirerend traject van 8 vormingsdagen tussen september en juni leren we samen hoe we onze visie op opvoeden en gedrag kunnen verdiepen en verbreden. Door in interactie te gaan met andere leraren (alle niveaus), zorgcoördinatoren, beleidsmensen, begeleiders, (groot)ouders, … spiegelen we ons voelen, (na)denken en handelen.

 • Dag 1: Gedrag en cultuur ontstaan.
 • Dag 2: Gedrag betekenis geven via de interactiedriehoek en bewust afstemmen.
 • Dag 3: Gedrag is signaalgedrag en weerspiegelt onze eigen grondhouding.
 • Dag 4: Gedrag begrijpen is eigen overlevingspatronen spiegelen.
 • Dag 5: Gedrag (h)erkennen bij onrust, stress, onveiligheid en mogelijkheden verkennen door (co)Regulatie, Relatie, Reflectie.
 • Dag 6: Gedragregulering en emotieregulering gaan hand in hand.
 • Dag 7: Gedrag begrijpen vanuit een holistische beeldvorming en integratieve begeleiding.
 • Dag 8: Gedrag en het ontstaan van systemen: sociale systeem, systeem in onmacht, tegenmacht of almacht.

 


Ben je op zoek naar praktijkgerichte tools om binnen (buiten)gewoon basisonderwijs te focussen op ‘nieuw’ gedrag aanleren?

 

Aanbod 2:

Tijdens een inspirerend traject van 8 vormingsdagen tussen september en juni leren we samen een structuur, strategie om ‘nieuw’ gedrag voor te leven en aan te leren.

De verschuiving van ‘gedrag aan banden leggen’ naar ‘verbindend samenleven en -leren’ wordt zichtbaar. Connectie naast correctie biedt kansen om een congruente regulatie te bekomen in voelen, (na)denken en handelen.

 • Dag 1: Gedrag en het ontstaan van veerkracht: structuur om nieuw gedrag voor te leven.
 • Dag 2: Lichaamstaal, gevoelenstaal, behoeftetaal en denktaal
 • Dag 3: Via (co)regulatie naar zelfregulatieprocessen
 • Dag 4: Gedrag en het ontstaan van veerkracht: structuur om te (co)reguleren
 • Dag 5: De structuur van de 7 G’s om ontwikkeling te realiseren in voelen, (na)denken en doen.
 • Dag 6: Stimuleren, Sturen, Steunen: effecten via feedback en andere hulpbronnen
 • Dag 7: Het congruente samenspel van 3 regulaties: emotieregulatie, sociale regulatie, cognitieve regulatie
 • Dag 8: Praktijkdag: uitdenken en uitwerken van activiteiten via een bepaalde structuur gekoppeld aan de eigen doelgroep03

Professionele groei

Bedrijven, organisaties, scholen

Is er nood aan professionele groei in een basisklimaat

van veiligheid, vertrouwen, verbinding?

Hoe kan onze teamcultuur een voorgeleefde en gedragen missie en passie uitstralen?

 

Maak een keuze uit onderstaand aanbod:

 • Waardensystemen, ontstaan van behoeften, gedragsuiting – Hoe (h)erkennen we het gedrag én ons eigen handelen?
  Gedrag IS er niet, gedrag ONTSTAAT in interactie.
 • Een sensitieve en responsieve grondhouding vandaag de dag…
  Hoe afgestemd is die op de behoeften van mezelf – de ander – de groep – de context?
 • Een cultuur in een bedrijf, organisatie, school, leefgroep, team, …: polarisatie of leren omgaan met polariteiten?
 • De machtsdriehoek om te reflecteren over eigen voelen, (na)denken en handelen bij veranderingsprocessen.
 • Conflicten eren via conflicthantering? Hoe eigen overlevingsstrategieën me redden of vastzetten.
 • Hoe de 3 psychologische basisbehoeften (ABC) een rol in het geheel kunnen versterken of onderuit halen.
 • De regie nemen en in interactie gaan vanuit afstemming met individueel verlangen en collectieve noden.

We stemmen ons aanbod steeds af op de ondersteuningsbehoefte van het bedrijf, de organisatie, de school. We kunnen ook een thema uitbouwen vertrekkende vanuit een eigen hulpvraag.

 

Kostprijs:

Op aanvraag.


Ben je op zoek naar een onderbouwd klasproject om nieuw gedrag voor te leven en aan te leren?

Verbinden via actie, reactie, spel en beweging.


aanbod:

Belevingsproject rond ‘Ridders’ i.f.v. aanleren van nieuw gedrag.

Er wordt gewerkt met een verhaal waarbij strijd en macht omgebogen worden naar samenspel en het vieren van winnen en verliezen. In het kasteel werken we met materialen die de beleving ondersteunen. Er worden bewegingsspellen aangeboden In het park rond het kasteel (bewegend leren).

Belevingsproject rond ‘De levensboom’ i.f.v. voelen, (na)denken, handelen.

De kinderen beleven de kracht van een boom door te spelen in de natuur. Ze ontdekken hun eigen levensboom en hoe ze zo stevig als een boom in het leven kunnen staan. Ze maken kennis met de mascotte ‘Congruento’ die levensenergie uitstraalt.

Er worden bewegingsspellen aangeboden in het park rond het kasteel (bewegend leren).


OF

Maak een keuze uit onderstaand aanbod:

 • Samenlevingspuzzel: actie geeft reactie
 • Aarde - Mijn eigen aard is goud waard
 • Lucht - Vleugels van verbinding
 • Water - Een zee van kansen
 • Vuur – Brandpunt van licht en warmte
 • Ruimte – Sterrenstelsels van samenzijn

We stemmen ons aanbod steeds af op noden en behoeften.


Kostprijs:

€300 voor een halve dag,
€500 voor een volledige dag.